360 graders analyse

 

Her bliver god ledelse for alvor sat på dagsordenen!

Dette er et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler inden for:

  • Personaleledelse
  • Forretningsledelse
  • Kommunikation og samarbejde
  • Udvikling
  • Opgaveledelse og egenproduktion

Formål med PT360°

Formålet med at gennemføre PT360° er netop i praksis at optimere vurderings- og/eller udviklingsprocesserne i virksomheden og sætte god ledelse på dagsordenen ved at:

  • Skabe et professionelt overblik og klarhed over præstation og kompetencer 
  • Skabe et nuanceret og alsidigt syn på lederen (fokuspersonen) 
  • Skabe indblik vedrørende de eksisterende forventninger med henblik på god adfærd og det at leve op til værdierne 
  • Skabe et solidt grundlag for en god og konstruktiv dialog med de pågældende ledere (fokuspersoner)

PT360° skaber værdi 

Virksomheden får: 

Præcis information om, hvad virksomheden skal fokusere på med hensyn til kompetenceudvikling af lederen – eller alternativt kompensation for manglende kompetencer.

En vurdering af det forretnings- og karrieremæssige potentiale i virksomheden samt de potentielle forhindringer vedrørende performance og resultater.  

Lederen (fokuspersonen) får:

Ærlig feedback på hvordan fokuspersonen opleves af andre i (og evt. uden for) virksomheden – og giver derved mulighed for at rette op på eventuelle mindre hensigtsmæssige aspekter. En mulighed for at sammenligne egen performance med øvrige af virksomhedens fokuspersoner med henblik på at skabe “best performance”.

Øget bevidsthed og selvindsigt samt afstemning af omgivelsernes forventninger.  

Kolleger, samarbejdspartnere og øvrige interessenter får:

En mulighed for at give feedback til kolleger vedrørende hvilke handlinger, præstationer og oplevet adfærd, der kan være værdiskabende at forbedre samt hvad de værdsætter.

En mulighed for at vurdere, om kollegerne eller samarbejdspartnerne bidrager tilstrækkeligt eftersom analysen indeholder en række vigtige succeskriterier vedrørende fælles succes samt at sikre et godt samarbejde og trivsel i virksomheden.

Indflydelse på hvad fokuspunkterne skal være angående forbedringer, udvikling og ændringer.  

Ønsker du yderligere information om testen – tryk her. 

Personlig feedback

Du får en præcis tilbagemelding på og tolkning af testresultatet. Dermed får du en kvalitativ vurdering af din adfærd som beskrevet ovenfor.  

Kan også bruges til

Udvikling af ledergrupper
Udvikling, fastholdelse og motivation af medarbejdere
Rekruttering
Karriererådgivning
Teamudvikling
Konfliktløsning