360 graders analyse

Her bliver god ledelse for alvor sat på dagsordenen!

Dette er et testværktøj til at vurdere leder performance fra alle vinkler inden for:

Det optimale team

Kan du genkende nogle af de nævnte udfordringer, har du visioner om at sammensætte det bedste team eller har du fokus på udviklingspotentialet i det eksisterende team, kontakt os da venligst for et uforpligtende møde, hvor vi vil præsentere mulighederne for at få det optimale team, der leverer gode resultater!

Formål med PT360°

Formålet med at gennemføre PT360° er netop i praksis at optimere vurderings- og/eller udviklingsprocesserne i virksomheden og sætte god ledelse på dagsordenen ved at:

360 grader analyse - Lederperformance kan fremmes og understøttes

Hvorfor PT360°

  • Skabe et professionelt overblik og klarhed over præstation og kompetencer
  • Skabe et nuanceret og alsidigt syn på lederen (fokuspersonen)
  • Skabe indblik vedrørende de eksisterende forventninger med henblik på god adfærd og det at leve op til værdierne
  • Skabe et solidt grundlag for en god og konstruktiv dialog med de pågældende ledere (fokuspersoner)

Lederperformance inden for:

  • Personaleledelse
  • Forretningsledelse
  • Kommunikation og samarbejde
  • Udvikling
  • Opgaveledelse og egenproduktion

PT360° skaber værdi

Virksomheden får:

Præcis information om, hvad virksomheden skal fokusere på med hensyn til kompetenceudvikling af lederen – eller alternativt kompensation for manglende kompetencer.

En vurdering af det forretnings- og karrieremæssige potentiale i virksomheden samt de potentielle forhindringer vedrørende performance og resultater.

Lederen (fokuspersonen) får:

Ærlig feedback på hvordan fokuspersonen opleves af andre i (og evt. uden for) virksomheden – og giver derved mulighed for at rette op på eventuelle mindre hensigtsmæssige aspekter. En mulighed for at sammenligne egen performance med øvrige af virksomhedens fokuspersoner med henblik på at skabe “best performance”.

Øget bevidsthed og selvindsigt samt afstemning af omgivelsernes forventninger.

Kolleger, samarbejdspartnere og øvrige interessenter får:

En mulighed for at give feedback til kolleger vedrørende hvilke handlinger, præstationer og oplevet adfærd, der kan være værdiskabende at forbedre samt hvad de værdsætter.

En mulighed for at vurdere, om kollegerne eller samarbejdspartnerne bidrager tilstrækkeligt eftersom analysen indeholder en række vigtige succeskriterier vedrørende fælles succes samt at sikre et godt samarbejde og trivsel i virksomheden.

Indflydelse på hvad fokuspunkterne skal være angående forbedringer, udvikling og ændringer.

Ønsker du yderligere information om testen – Kontakt mig her

Kan også bruges til:

Udvikling af ledergrupper
Udvikling, fastholdelse og motivation af medarbejdere
Rekruttering
Karriererådgivning
Teamudvikling
Konfliktløsning

Personlig feedback

Du får en præcis tilbagemelding på og tolkning af testresultatet. Dermed får du en kvalitativ vurdering af din adfærd som beskrevet ovenfor.