IQ-test (Intelligenstest)


Hvorfor er IQ-tests vigtige?

IQ fortæller, hvor stor en ”motor”, du har at arbejde med. People Test Logik (PTL)´s adskiller sig dog på markedet ved, foruden at generere en intelligenskvotient, at give informationer om personens problemløsningsevne- og strategi – dvs. den giver et nøjagtigt billede af, hvordan motoren bliver brugt. Dermed bliver det muligt at danne valide hypoteser direkte om personens arbejdsopgavehåndtering samt at få viden om, hvilken type arbejde, der vil dyrke personens styrker. Du får derfor en bedre forståelse af personen, hvordan vedkommende tænker og hvad det kan betyde i praksis.

Hvad måler denne intelligenstest?
Ønsker du yderligere information om testen – Kontakt mig her.

Personlig feedback
Du får en præcis tilbagemelding på – og tolkning af – testresultatet. Dermed får du en mere kvalitativ vurdering af, hvor du har dine intelligensmæssige styrker, hvordan du reagerer under tidspres og hvad du skal være særligt opmærksom på i en arbejdssammenhæng, så du kan bruge din intelligens optimalt.

360 grader analyse - Lederperformance kan fremmes og understøttes

Kan også bruges til:

Udvikling af medarbejdere
Rekruttering
Karriererådgivning
Teamudvikling

People Test Systems
Logik- og IQ-analyser

De er alle godkendt af MENSA, VPP (Videncenter for Professionel Personvurdering) og People Forsker- og kvalitetsteam.