LEDER

Er du ansat som adm. direktør/leder eller er du for nylig blevet forfremmet til ”leder”?

Hvis ”ja” er det dig, der står på mål i forhold til at levere resultater, som er tilfredsstillende for virksomhedens ejer(e). Det kræver god ledelse, som er en krævende og kompleks opgave!


Ny leder

Hos Next Step oplever vi ofte, af afdelingens ”bedst performende” bliver tilbudt at blive leder for afdelingen og at virksomheden underkender vigtigheden af, at ”den nye leder” får en ”lederværktøjskasse” for at sikre god og kompetent ledelse. Dvs. at der for lederen (og medarbejderne) ligger en krævende og sej kamp forude, hvor lederens først skal gå ud og ”øve sig på medarbejderne” for at få erfaring, hvilket tager tid – og ikke nødvendigvis giver et godt resultat. Og vi skal huske på, at medarbejderne ikke forlader virksomheden. De forlader lederen!

Synligt lederskab med next step

Udfordringer:

  • Prioritering af tid
  • At uddelegere
  • Kommunikation
  • Motivation af medarbejdere
  • Personlig gennemslagskraft
  • At sætte mål – og nå dem
  • Håndtering af medarbejdernes forskelligheder
  • At få medarbejderne til ”at spille sammen”
  • At tage diverse beslutninger – ja/nej, A/B/eller C

Leder udvikling

Vi oplever også, at ikke alle har lyst til, tid til eller mod på at gå i gang med et teoretisk lederudviklingsforløb.

Det kan derfor være aktuelt med et personligt Next Step lederudviklingsforløb, som tager udgangspunkt i din hverdag og dine udfordringer! At få sparring på ledelsesmæssige udfordringer giver både mere tid, ro, afklarethed, overskud, glæde – og bedre resultater, så har du brug for professionel sparring på ledelse, så kontakt Next Step og vi kommer forbi og lytter til, hvilke udfordringer du har i forhold til at lede dig selv og dine medarbejdere – og vurderer, hvad vi kan tilbyde at hjælpe dig med. Det skulle glæde os at høre fra dig!

Next Step – for ledere der ønsker succes med egen lederrolle, medarbejdere og virksomhedens resultater!