Trivselsundersøgelser

Er det interessant, hvordan dine medarbejdere oplever arbejdspladsen?

Hos Next Step giver vi, med et strategisk analyse- og ledelsesværktøj i hånden, en professionel og saglig vurdering af, hvordan dine medarbejdere oplever arbejdspladsen. Analysen skaber godt afsæt for, hvor og hvordan rammerne for den gode og effektive arbejdsindsats kan forbedres.

Når det gælder trivsel er det oplevelsen og ikke fakta, der tæller. Trivselsanalysen tager udgangspunkt i den specifikke virksomhed. Ved at foretage en tilbundsgående interviewundersøgelse til at begynde med, får vi udviklet lige netop de kategorier, spørgsmål og formuleringer, som er målrettede og relevante for optimering af netop jeres virksomhed.

En effektiv trivselsanalyse er et vigtigt strategisk ledelsesværktøj, der med stort udbytte kan implementeres som fast standard hvert år. Derved kan I løbende justere HR-strategien til de udfordringer, som I møder i praksis – muligheder og forhindringer for resultater og succes.

Work with teams